Máy tính - Điện thoại

gia sua iphone 6SUploaded by guest
gia sua iphone 6S PlusUploaded by guest
gia sua iphone 6PlusUploaded by guest
gia sua iphone 6Uploaded by guest
gia sua iphone 5SUploaded by guest
gia sua iphone 5Uploaded by guest
gia sua iphone 5CUploaded by guest
IMG 20170106 071903Uploaded by guest
IMG 20170106 071912Uploaded by guest
IMG 20170106 071856Uploaded by guest
AUploaded by guest
BUploaded by guest
googleUploaded by guest
iPhone 6Uploaded by guest
Screenshot 21Uploaded by guest
IMG 0147Uploaded by guest
IMG 0146Uploaded by guest
IMG 0145Uploaded by guest
1Uploaded by guest
1Uploaded by guest
IMG 0132Uploaded by guest
  • 2
Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách click vào ảnh preview
Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách chạm vào ảnh preview
Bạn có thể thêm nhiều ảnh từ máy tính hoặc ảnh từ URLs.
Đang upload 0 hình ảnh (0% Hoàn tất)
Đang tiến hành upload. Bạn vui lòng đợi vài giây nhé!
Upload xong rồi!
Hình ảnh vừa up đã được thêm vàophần cập nhật ảnh ở trang chủ. Bạn có thể tạo album ảnh để gom lại quản lý dễ hơn hoặc chuyển những hình ảnh này vào các album ảnh đã tạo.
Bạn có thể tạo tài khoản hoặc đăng nhập để lưu những hình ảnh upload vào tải khoản giúp quản lý ảnh dễ dàng hơn.
Không có ảnh nào được upload thành công.
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    hoặc hủy
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF tối đa 2 MB