Máy tính - Điện thoại

IMG 4112Uploaded by guest
IMG 4114Uploaded by guest
IMG 4111Uploaded by guest
IMG 6441Uploaded by guest
IMG 6443Uploaded by guest
01Uploaded by guest
12Uploaded by guest
11Uploaded by guest
10Uploaded by guest
09Uploaded by guest
08Uploaded by guest
07Uploaded by guest
06Uploaded by guest
05Uploaded by guest
04Uploaded by guest
03Uploaded by guest
02Uploaded by guest
IMG 0250Uploaded by guest
serverUploaded by guest
qrcode 1482829350Uploaded by guest
gia sua iphone SEUploaded by guest
gia sua iphone 7Uploaded by guest
gia sua iphone 7 PlusUploaded by guest
gia sua iphone 6SUploaded by guest
gia sua iphone 6S PlusUploaded by guest
gia sua iphone 6PlusUploaded by guest
  • 2
Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách click vào ảnh preview
Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách chạm vào ảnh preview
Bạn có thể thêm nhiều ảnh từ máy tính hoặc ảnh từ URLs.
Đang upload 0 hình ảnh (0% Hoàn tất)
Đang tiến hành upload. Bạn vui lòng đợi vài giây nhé!
Upload xong rồi!
Hình ảnh vừa up đã được thêm vàophần cập nhật ảnh ở trang chủ. Bạn có thể tạo album ảnh để gom lại quản lý dễ hơn hoặc chuyển những hình ảnh này vào các album ảnh đã tạo.
Bạn có thể tạo tài khoản hoặc đăng nhập để lưu những hình ảnh upload vào tải khoản giúp quản lý ảnh dễ dàng hơn.
Không có ảnh nào được upload thành công.
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    hoặc hủy
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF tối đa 2 MB