Game

sa mp 030Uploaded by guest
sa mp 031Uploaded by guest
2017 03 24 01 05 31Uploaded by guest
2017 03 24 01 01 28Uploaded by guest
2017 03 24 00 57 58Uploaded by guest
2017 03 24 00 55 59Uploaded by guest
thông tin trùng tuUploaded by guest
thông tin tướngUploaded by guest
2017 02 09 23 16 21fc36bUploaded by guest
2017 03 21 08 56 58Uploaded by guest
sa mp 016Uploaded by guest
1Uploaded by guest
2017 03 16 23 04 48Uploaded by guest
2017 03 16 22 44 56Uploaded by guest
thuctinhUploaded by guest
2017 03 13 14 30 30Uploaded by guest
2017 03 13 14 28 33Uploaded by guest
2017 03 13 14 27 28Uploaded by guest
2017 03 13 14 26 20Uploaded by guest
1Uploaded by guest
CaptureUploaded by guest
  • 1
Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách click vào ảnh preview
Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách chạm vào ảnh preview
Bạn có thể thêm nhiều ảnh từ máy tính hoặc ảnh từ URLs.
Đang upload 0 hình ảnh (0% Hoàn tất)
Đang tiến hành upload. Bạn vui lòng đợi vài giây nhé!
Upload xong rồi!
Hình ảnh vừa up đã được thêm vàophần cập nhật ảnh ở trang chủ. Bạn có thể tạo album ảnh để gom lại quản lý dễ hơn hoặc chuyển những hình ảnh này vào các album ảnh đã tạo.
Bạn có thể tạo tài khoản hoặc đăng nhập để lưu những hình ảnh upload vào tải khoản giúp quản lý ảnh dễ dàng hơn.
Không có ảnh nào được upload thành công.
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    hoặc hủy
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF tối đa 2 MB