Game

X86eC9lUploaded by guest
2017 02 26 00 17 47Uploaded by guest
2017 02 26 00 05 58Uploaded by guest
2017 02 26 00 04 12Uploaded by guest
2016 12 12 09 37 162deabUploaded by guest
3f95daUploaded by guest
errorUploaded by guest
CaptureUploaded by guest
2017 02 25 10 48 30Uploaded by guest
2017 02 25 10 48 25Uploaded by guest
2017 02 25 10 43 06Uploaded by guest
2017 02 25 10 41 42Uploaded by guest
2017 02 25 10 39 56Uploaded by guest
2017 02 25 10 29 38Uploaded by guest
2017 02 25 10 23 05Uploaded by guest
UntitledUploaded by guest
THU4 10K 01Uploaded by guest
2017 02 18 22 32 07Uploaded by guest
Screenshot (4)Uploaded by guest
Screenshot (2)Uploaded by guest
2017 02 16 10 06 08Uploaded by guest
2017 02 16 10 02 30Uploaded by guest
2017 02 16 10 00 11Uploaded by guest
2017 02 16 09 57 48Uploaded by guest
2017 02 16 09 56 50Uploaded by guest
CaptureUploaded by guest
  • 1
Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách click vào ảnh preview
Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách chạm vào ảnh preview
Bạn có thể thêm nhiều ảnh từ máy tính hoặc ảnh từ URLs.
Đang upload 0 hình ảnh (0% Hoàn tất)
Đang tiến hành upload. Bạn vui lòng đợi vài giây nhé!
Upload xong rồi!
Hình ảnh vừa up đã được thêm vàophần cập nhật ảnh ở trang chủ. Bạn có thể tạo album ảnh để gom lại quản lý dễ hơn hoặc chuyển những hình ảnh này vào các album ảnh đã tạo.
Bạn có thể tạo tài khoản hoặc đăng nhập để lưu những hình ảnh upload vào tải khoản giúp quản lý ảnh dễ dàng hơn.
Không có ảnh nào được upload thành công.
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    hoặc hủy
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF tối đa 2 MB