Công nghệ - Khoa học

IMG 0464Uploaded by guest
3Uploaded by guest
1111Uploaded by guest
YY3266eUploaded by guest
DSC 0221Uploaded by guest
DSC 0220Uploaded by guest
DSC 0219Uploaded by guest
DSC 0215Uploaded by guest
DSC 0214Uploaded by guest
DSC 0213Uploaded by guest
DSC 0212Uploaded by guest
DSC 0211Uploaded by guest
DSC 0209Uploaded by guest
DSC 0208Uploaded by guest
ảnhUploaded by guest
scormUploaded by guest
IMG 0002Uploaded by guest
IMG 0001 (1)Uploaded by guest
ryzenDelidUploaded by guest
  • 1
Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách click vào ảnh preview
Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách chạm vào ảnh preview
Bạn có thể thêm nhiều ảnh từ máy tính hoặc ảnh từ URLs.
Đang upload 0 hình ảnh (0% Hoàn tất)
Đang tiến hành upload. Bạn vui lòng đợi vài giây nhé!
Upload xong rồi!
Hình ảnh vừa up đã được thêm vàophần cập nhật ảnh ở trang chủ. Bạn có thể tạo album ảnh để gom lại quản lý dễ hơn hoặc chuyển những hình ảnh này vào các album ảnh đã tạo.
Bạn có thể tạo tài khoản hoặc đăng nhập để lưu những hình ảnh upload vào tải khoản giúp quản lý ảnh dễ dàng hơn.
Không có ảnh nào được upload thành công.
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    hoặc hủy
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF tối đa 2 MB