Công nghệ - Khoa học

CaptureUploaded by guest
matching 10questionsUploaded by guest
57a5c0a47b85dUploaded by guest
tcUploaded by guest
111Uploaded by guest
Capture11Uploaded by guest
NviUploaded by guest
newfeedUploaded by guest
IMG 6417Uploaded by guest
IMG 6505Uploaded by guest
HuZoneUploaded by guest
IMG 1371Uploaded by guest
Capture1Uploaded by guest
IMAG0480Uploaded by guest
CaptureUploaded by guest
CaptureUploaded by guest
CaptureUploaded by guest
HuyNgocNinUploaded by guest
CaptureUploaded by guest
imagesUploaded by guest
imagesUploaded by guest
sa mp 063Uploaded by guest
objectmatching reportUploaded by guest
2Uploaded by guest
scorm errorUploaded by guest
untitledUploaded by guest
  • 1
Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách click vào ảnh preview
Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách chạm vào ảnh preview
Bạn có thể thêm nhiều ảnh từ máy tính hoặc ảnh từ URLs.
Đang upload 0 hình ảnh (0% Hoàn tất)
Đang tiến hành upload. Bạn vui lòng đợi vài giây nhé!
Upload xong rồi!
Hình ảnh vừa up đã được thêm vàophần cập nhật ảnh ở trang chủ. Bạn có thể tạo album ảnh để gom lại quản lý dễ hơn hoặc chuyển những hình ảnh này vào các album ảnh đã tạo.
Bạn có thể tạo tài khoản hoặc đăng nhập để lưu những hình ảnh upload vào tải khoản giúp quản lý ảnh dễ dàng hơn.
Không có ảnh nào được upload thành công.
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    hoặc hủy
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF tối đa 2 MB